MENU text
text

AKTUALITY

Barbora vystudovala Fakultu architektury ČVUT v Praze, kde absolvovala modul prostorového plánování. Praktické zkušenosti získávala v plánovací kanceláři ONplan, kde se podílela na projektech revitalizace a rozvoje měst, a také na nastavení a koordinaci participačních procesů. Je spoluautorkou publikace Udržitelné čtvrti pro 21. století.