PŘIHLÁSIT SE text
text

Pomáháme vytvářet chytrá, udržitelná a efektivní města a obce pro 21. století.

V rámci platformy 4ct pracuje na rozvojových projektech vedoucích ke koncepčnímu rozvoji území pro soukromý, i veřejný sektor. Angelika má odpovědnost za dílčí plánování, implementaci a kvalitu projektů, dále interní i externí koordinaci úkolů a funguje jako spojovací článek mezi supervizory a dalšími pracovníky projektu. Ve své práci se dále zabývá koncepcemi a urbanistickými návrhy. 

Angelika je absolventkou Fakulty stavební ČVUT. Během bakalářského studia využila možnosti ročního studia na Bauhaus-Universität ve Výmaru. V průběhu dalších dvou let magisterského studia si své znalosti v oboru Architektura a stavitelství rozšířila o tématiku urbanismu a územního plánování. Na akademickém poli je doktorandkou, během svého doktorského studia prohlubuje svůj zájem o udržitelný rozvoj území a jeho souvislosti, zejména pak o nalezení a uplatňování konkrétních principů.  

Znalosti v oblastech řízení, plánování a financování získala během svého dvouletého působení na pozici pomocné vědecké síly na Katedře urbanismu a územního plánování na FSv ČVUT a dále pak na poli mimoškolních aktivit. Angelika byla dlouholetou členkou studentské organizace BEST (Board of European Students of Technology), kde mj. pomáhala s organizací studentských soutěží a kurzů, konaných pod záštitou FSv ČVUT a města Prahy. Zájmy organizace BEST reprezentovala ve funkci členky Studentského parlamentu a Akademického senátu ČVUT.  

Disponuje širokým spektrem pracovních zkušeností v oblasti projekční a architektonické činnosti. Tyto zkušenosti získala během práce pro soukromé ateliéry a vlastního podnikání. Ve stavební a developerské společnosti SKANSKA Reality a.s. působila 2 roky jako asistentka projektového týmu. V rámci odborné stáže na Ministerstvu pro místní rozvoj zpracovala mimo jiné evidenci územních studií krajiny.