MENU text
text

Pomáháme vytvářet chytrá, udržitelná a efektivní města a obce pro 21. století.

Pod Žofinkou - nová ostravská čtvrť

Kateřina Zelingerová

22.06.2022

Těší nás, že můžeme již konkrétně představit urbanistickou studii budoucí ostravské čtvrti. Pod Žofinkou nabídne bydlení až 12 000 lidem, přírodní park, přímou vazbu na nábřeží a městskou třídu propojující centrum Ostravy s Dolními Vítkovicemi. 
Urbanistická a krajinářská stránka studie byla především na Koucký arch a Sendler. 4ct se podílelo na přípravě celé studie a naší hlavní zodpovědností byla příprava analytické a koncepční části. Naším úkolem tedy bylo návrh ekonomicky ověřit a připravit strategii rozvoje a kroky pro implementaci.


Analytická část obsahuje i možné scénáře budoucího rozvoje území. Zásadním kritériem v navržených scénářích pak byla hlavně flexibilita. Vzhledem k stále se měnícím socioekonomickým a technologickým podmínkám je maximální míra flexibility pro úspěšnou realizaci naprosto klíčová.


Dokončenou urbanistickou studií celý proces zdaleka nekončí. Nyní bude nejdůležitější sdílenou vizi udržet a zachovat kontinuitu v navržených krocích, což je vždycky výzva. Projekt má však díky pevnému základu urbanistické studie velmi dobrý předpoklad k tomu, aby úspěšně došel až k realizaci. Jsme moc rádi, že jsme mohli být součástí takto ambiciózní vize a samozřejmě s Ostravou zůstaneme v kontaktu.Tým: 4ct, prof. Ing.arch. Roman Koucký, Ing. arch. Jitka Rumlová, Šárka Malá, Ing. Zdeněk Sendler, Ing. Júlia Bobriková, Ing. Barbora Kubická, Ing. Jan Špilar, Ing. Petr Hrdlička

Více informací o samotné studii a její hlavní myšlenku naleznete zde ➜ https://lnkd.in/eEXqUZy3

Tisková zpráva o projektu od Ostrava – oficiální profil - oficiální stránky ➜ https://lnkd.in/eUeDXQPv