MENU text
text

AKTUALITY

Pod Žofinkou - nová ostravská čtvrť

Těší nás, že můžeme již konkrétně představit urbanistickou studii budoucí ostravské čtvrti. Pod Žofinkou nabídne bydlení až 12 000 lidem, přírodní park, přímou vazbu na nábřeží a městskou třídu propojující centrum Ostravy s Dolními Vítkovicemi. 
Urbanistická a krajinářská stránka studie byla především na Koucký arch a Sendler. 4ct se podílelo na přípravě celé studie a naší hlavní zodpovědností byla příprava analytické a koncepční části. Naším úkolem tedy bylo návrh ekonomicky ověřit a připravit strategii rozvoje a kroky pro implementaci.


Analytická část obsahuje i možné scénáře budoucího rozvoje území. Zásadním kritériem v navržených scénářích pak byla hlavně flexibilita. Vzhledem k stále se měnícím socioekonomickým a technologickým podmínkám je maximální míra flexibility pro úspěšnou realizaci naprosto klíčová.


Dokončenou urbanistickou studií celý proces zdaleka nekončí. Nyní bude nejdůležitější sdílenou vizi udržet a zachovat kontinuitu v navržených krocích, což je vždycky výzva. Projekt má však díky pevnému základu urbanistické studie velmi dobrý předpoklad k tomu, aby úspěšně došel až k realizaci. Jsme moc rádi, že jsme mohli být součástí takto ambiciózní vize a samozřejmě s Ostravou zůstaneme v kontaktu.Tým: 4ct, prof. Ing.arch. Roman Koucký, Ing. arch. Jitka Rumlová, Šárka Malá, Ing. Zdeněk Sendler, Ing. Júlia Bobriková, Ing. Barbora Kubická, Ing. Jan Špilar, Ing. Petr Hrdlička

Více informací o samotné studii a její hlavní myšlenku naleznete zde ➜ https://lnkd.in/eEXqUZy3

Tisková zpráva o projektu od Ostrava – oficiální profil - oficiální stránky ➜ https://lnkd.in/eUeDXQPv