MENU text
text

AKTUALITY

Proč je důležité mít KAM

Přinášíme nový seriál o tom, jak vznikl koncept Kanceláří architekta města. Celým příběhem vás postupně provede Klára Petrášová, která u toho od začátku byla.

 

„CO POTŘEBUJE MOJE MĚSTO?“, PTÁ SE PRIMÁTOR 

Na chvíli si představte, že jste primátor/ka a vaším úkolem je řídit město. Jaké jsou první otázky, které vás napadnou? Co naše město potřebuje? Jaká je jeho budoucnost? Jak mohu naplnit očekávání voličů? Co přesně obyvatelé města potřebují? Tak. A teď si na ně zkuste odpovědět nebo se zeptat kolegů. Narazíte na spoustu subjektivních dojmů, zkušeností a názorů. Navíc budete mít pravděpodobně k dispozici pouze analýzy s daty, které jsou buď zastaralé, nekoncepční nebo dokonce nepoužitelné.  Chybí Vám základní věc, a tou je partner, který vám řekne, jak na tom naše město opravdu vdanou chvíli je a kudy vede cesta k jeho úspěšné budoucnosti. Chybí vám analýza stavu, data a identifikace potenciálu a na nich založená strategie rozvoje. 

Na základě čeho se tedy máte rozhodnout, když vám na stole leží zásadní rozhodnutí po předchozí městské vládě? Potřebují naše město více bytů? Kde to bydlení postavit? A bude potřebné také za 50 let? Potřebuje naše město další dálnice nebo raději MHD? Proč tu mladí lidé nechtějí žít? Co potřebuji udělat, aby zde našli uplatnění a zůstali tu? Jak má naše město vypadat za 10, 20, 30 let? To jsou zásadní otázky, na které nelze odpovědět na základě dojmů. Kdo by mohl poradit?  Není to právě role odborů městského úřadu? Podíváte-li se na jejich rozhodovací kompetence a úkoly a kapacity, je vám jasné, že to není vjejich silách ani jejich úkolem.

JAKÉ JE TO MÍT KAM? 

 

A nyní si představte, že máte KAM = Kancelář Architektury Města © 

Někoho, komu můžete klást tyto otázky, mezioborového partnera, který je svámi bude řešit a aktivně hledat odpovědi. Partnera, který bude iniciovat témata a formulovat možnosti řešení, na základě kterých můžete kompetentně rozhodnout, kudy se naše město bude ubírat. 

Partnera, který bude neustále sbírat data a informace o městě, analyzovat je a hledat řešení. Formovat krátkodobou i dlouhodobou strategii rozvoje. Bude vědět, kde postavit byty, jaké a pro koho. Bude znát možnosti našeho města a tím mu umožní kompetentně jednat stěmi, kteří město staví – developery a investory o naplnění potřeb jeho občanů. 

KAM bude mezioborovou podporou městského odboru pro to, aby mohl kvalitně rozhodovat. Bude mediovat jednání uvnitř a vně města. 

Bude místem setkávání lidí, města a soukromého a veřejného, bude informovat o tom, co se chystá a vysvětlovat proč se tak děje. Bude někým, za kým vaši lidé mohou jít, když budou tápat, když budou chtít vědět, když se budou chtít inspirovat. 

 A bude někým, kdo zajistí, aby i poté, co kapitánský můstek předáte vašemu nástupci, zajistí pokračování započatých projektů, cílů a strategie, a především pochopení toho, kam město směřuje a směřovat má. Protože potřeby města se se změnou politické barvy nemění, stejně tak ani KAM na sebe žádné barvy nebere. Jeho zájmem je město takové, jaké je, nezávislé.

JAK TEDY KAM VYTVOŘIT?

Politická reprezentace měst se mění, města a jejich potřeby ovšem zůstávají. Výměna politické reprezentace mnohdy tzv. “hodí vidle” do dlouhodobých projektů města. A od toho je tu právě KAM, který funguje jako partner, udržuje kontinuitu, připravuje odborné podklady a sbírá důležitá data. KAM  je odborný garant kvality a kontinuity budoucího rozvoje města. KAM připravuje, doporučuje, politik rozhoduje a řídí a KAM naplňuje jeho rozhodnutí. Nic víc, nic míň. A jak ten KAM vlastně vznikl? To se dozvíte vpříštím článku.